+48 512 086 068 | biuro@xlinemotorsport.pl

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych. 
 3. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Kupującemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 5. Dane będą przetwarzane w celu:
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy. Korzystanie przez Kupującego z możliwości umieszczania na stronie internetowej Sprzedawcy Komentarzy lub Opinii jest niezależne od zawarcia umowy i realizacji umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, a podanie danych osobowych w zakresie umieszczenia Komentarzy lub Opinii jest dobrowolne. 
 2. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Sprzedawcy i stali współpracownicy Sprzedawcy, np. podmioty świadczące obsługę informatyczną. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy lub cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 
 4. Kupującemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 1. Adres poczty elektronicznej Kupującego może być wykorzystywany przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
 2. Kupujący może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
Select your currency
EUR Euro
pl_PLPolish